Läs din journal

Vid ditt besök på sjukhuset för personalen anteckningar om din sjukdom i en journal. Uppgifterna i journalen är sekretesskyddade, det vill säga de får inte lämnas ut. Personalen får bara läsa de uppgifter i journalen de behöver för sitt arbete.


Logga in och läs din journal på nätet

Din journal läser du i 1177 Vårdguidens e-tjänster. För att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster loggar du in med e-legitimation. Om du inte kan använda e-legitimation kan du logga in med lösenord och sms.

Logga in i e-tjänster

Följande journaltyper ingår inte:

Psykiatri (inklusive barn- och ungdomspsykiatri)
Klinisk genetik
Enheten för kvinnofrid

Vårdnadshavare kan ta del av journaler för barn till och med 12 år.

Journalkopior

Du som patient har rätt att få en kopia av din egen journal.

Beställ kopia av din journal

Beställ loggrapport (se vem som har tagit del av dina uppgifter)