Hygien

Alla mår bra av rena händer!

Svensk sjukvård utvecklas ständigt med nya framgångsrika behandlingsmetoder. En sak har dock inte förändrats. Risken att drabbas av en infektion i samband med vård finns fortfarande.

Dessa infektioner kan dock förebyggas med enkla metoder. Kontakta personalen om du har frågor.

Patient

  • Tvätta alltid händerna innan du äter och efter toalettbesök.
  • Torka händerna på pappershandduk.
  • Använd gärna handsprit om du inte kommer åt att tvätta händerna.
  • Ta inte emot besökare som är förkylda eller bär på någon annan infektion.
  • Ta inte emot för många besökare samtidigt.

Besökare

  • Tvätta händerna före och efter besök.
  • Rör inte förband, dropp eller annan utrustning runt sängen.
  • Gå inte in i avdelningens kök eller annan lokal för mathantering, i förråd och ta inte material från förrådsvagnar.