Inför ditt besök på en avdelning

Vad ska jag ta med mig till avdelningen?
Ta med kallelse och legitimation.
Ta helst inte med stora summor pengar, smycken eller värdesaker. Sjukhuset ansvarar inte för detta. På avdelningarna finns begränsad möjlighet att låsa in eventuella värdesaker.

Meddela avdelningens personal
Tala om för avdelningens personal vilka personer de får lämna upplysningar om ditt hälsotillstånd till.
Tala alltid om för personalen om du tillfälligt lämnar avdelningen.
Låt dina anhöriga få veta vilken avdelning du vårdas på och när du får ta emot besök.

Måltider, kläder och rutiner
På avdelningen får du reda på tider för måltider, provtagningar, ronder med mera.

Frukost, lunch, middag och kaffe serveras på avdelningen. Viss möjlighet finns att välja meny. Fråga avdelningens personal om du är tveksam över vad du får äta och dricka.

På sjukhuset finns de kläder du behöver under sjukhusvistelsen. På många avdelningar kan du ha egna kläder. Hör med avdelningen om det är något särskilt du ska ha med dig.

Det finns alltid möjlighet till personligt samtal med din läkare eller sjuksköterska.

Vårdpersonal under utbildning
Akademiska sjukhuset är ett undervisningssjukhus där vårdpersonal av alla kategorier utbildas. Du som patient avgör om studerande ska få närvara vid eller utföra undersökningar och behandlingar. Genom att låta studerande delta i vården bidrar du till att göra utbildningen och den framtida vården ännu bättre. Studenterna omfattas av tystnadsplikten och har handledare vid sjukhuset som ser till att de följer sjukhusets regler.