Inför ditt besök på en avdelning

Vad ska jag ta med mig till avdelningen?
Ta med kallelse och legitimation.
Ta helst inte med stora summor pengar, bankkort, smycken eller värdesaker. På avdelningarna finns dock begränsad möjlighet att låsa in eventuella värdesaker.

Meddela avdelningens personal
Tala om för avdelningens personal till vilka personer de får lämna upplysningar om ditt hälsotillstånd.
Tala alltid om för personalen om du tillfälligt lämnar avdelningen.
Låt dina anhöriga få veta vilken avdelning du vårdas på och när du får ta emot besök.

Måltider, kläder och rutiner
På avdelningen får du reda på tider för måltider, provtagningar, ronder med mera.

Frukost, lunch, middag och kaffe serveras på avdelningen. Viss möjlighet finns att välja meny. Fråga avdelningens personal när du är tveksam om vad du får äta och dricka.

Sjukhuset har de kläder du behöver under sjukhusvistelsen. På många avdelningar kan du ha egna kläder. Hör efter på avdelningen om det är något särskilt du ska ha med dig.

Det finns alltid möjlighet till personligt samtal med din läkare eller sjuksköterska.

Vårdpersonal under utbildning
Vid Akademiska sjukhuset utbildas vårdpersonal av alla kategorier. Det är du som patient som avgör om studerande ska få närvara vid eller utföra undersökningar eller behandlingar, men genom att låta studerande delta i vården bidrar du till att göra utbildningen och den framtida vården ännu bättre. De omfattas alla av tystnadsplikten och har handledare vid sjukhuset som ser till att de följer sjukhusets regler.