Adress

Post till patienter adresseras till
Akademiska sjukhuset
Avdelningens nummer och bokstav
751 85 Uppsala

Postadress till sjukhuset
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Plusgiro: 65 68-2
Org. nr: 232100-0024