Synpunkter på vården

Dina synpunkter som patient eller närstående är viktiga för oss. De ger oss möjlighet att säkra och vidareutveckla god vård och service. När du har synpunkter på vården vill vi gärna veta det, oavsett om du är nöjd eller missnöjd.

Kontakta i första hand avdelningschef eller ansvarig läkare där du vårdats.

Känns det svårt att framföra synpunkterna till personalen eller har du frågor som du vill ställa till någon utomstående, kan du vända dig till patientnämnden. Du vänder dig också i första hand till patientnämnden om du vill klaga på vården eller om du är osäker på vart du ska vända dig.

 Läs mer på 1177 Vårdguiden