Synpunkter på vården

Dina synpunkter som patient eller närstående är viktiga för oss. De ger oss möjlighet att säkra och vidareutveckla god vård och service. När du har synpunkter på vården vill vi gärna veta det, oavsett om du är nöjd eller missnöjd.

I första hand ska du kontakta den vårdenhet där du fått/får vård, men känns det svårt att framföra synpunkter eller om du är osäker på vart du ska vända dig kan du kontakta Patientnämnden i Region Uppsala.

 

Frågor och synpunkter kan lämnas till:

  1. Direkt till ansvarig verksamhet via exempelvis telefon eller e-post.

  2. Patientnämnden, se kontaktuppgifter till höger eller läs mer på 1177.se.

  3. Via formulär på som du hittar här eller på 1177.se för utskrift. Har du ingen skrivare kan du skriva på vanligt papper utifrån de rubriker som formuläret innehåller. Vi rekommenderar att skicka med post för informationssäkerhetens skull men det går även att e-posta, se kontaktuppgifter till höger.

 

Läs mer om synpunkter och klagomål på 1177.se.