Du som vill söka vård

Var ska jag vända mig om jag blir sjuk?

Vad gör jag om jag blir akut sjuk?
Vid akut allvarlig sjukdom eller skada, ring 112.

Akutmottagningar
Tänk på att det kan vara långa väntetider på akutmottagningarna, eftersom patienter med de allvarligaste tillstånden tas om hand först. Du kan spara tid genom att vända dig till din vårdcentral/husläkare eller via sjukvårdsrådgivningen få en akuttid på Uppsala närakut i stället.
Här finns kontaktuppgifter till akutmottagningarna på Akademiska sjukhuset

Sök vård på Akademiska sjukhuset med egen vårdbegäran
Vill du söka vård på Akademiska sjukhuset? Då kan du skicka en "Egen vårdbegäran" till någon av våra mottagningar på sjukhuset.
Läs mer om Egen vårdbegäran här.

Ny medicinsk bedömning
Om du vill att Akademiska sjukhuset ska ombesörja en ny medicinsk bedömning ska du vända dig till din läkare eller någon annan som jobbar på den mottagning där du fått din första bedömning.