PROTONSTRÅLNING

Strålning är ett sätt att behandla tumörer. Meningen med strålbehandlingen är att få bort tumören eller att minska besvären. När strålen träffar tumören skadas tumörcellerna så att de får svårare att leva vidare och dela sig till nya tumörceller. Protonstrålningen gör det möjligt att behandla cancer effektivare och skonsammare än med vanlig strålning.

Strålningen utförs på Skandionkliniken i Uppsala.