Webbis

  • Föräldrar: Susanna och Miguel
  • Kön: Flicka
  • Namn: Alice
  • Datum: 2018-02-01
  • Tid: 15:19
  • Vikt: 3580
  • Längd: 54 cm
  • Hemort: Uppsala
Stort tack till Sicell, Beana och Margareta! Ni var fantastiska!