Webbis

  • Föräldrar: Hanna & Linus Ljungberg
  • Kön: Flicka
  • Namn: Linnéa
  • Datum: 2018-01-12
  • Tid: 04:17
  • Vikt: 3184
  • Längd: 48 cm
  • Hemort: Forsmarks Bruk
Stort tack till personalen för all hjälp och stöd.