Webbis

  • Föräldrar: Emma och Peter
  • Kön: Flicka
  • Namn: 
  • Datum: 2017-10-31
  • Tid: 11:00
  • Vikt: 3290
  • Längd: 52 cm
  • Hemort: Uppsala
Tack till all personal på Akademiska Sjukhuset.