Forskning och utbildning

Den utbildning och forskning som bedrivs omfattar allmän- och specialisttjänstgöring för läkare, utbildning av läkarstudenter och sjuksköterskestudenter, operation, anestesi och vidareutbildning inom dessa områden.

Alla medarbetare är i varierande omfattning engagerade i forskning och undervisning inom Institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala Universitet.

Forskning är en naturlig del av arbetet på ett universitetssjukhus och ämnesbredden är mycket stor inom forskningsområdena.