På operationsavdelningarna arbetar vi för dig som skall genomgå en operation

När du som patient skall genomgå en operation kommer du, en tid före operationen, på ett första besök till vår preoperativa mottagning för bedömning av narkosmetod. 

På operationsdagen kommer du till oss via en mottagning, vårdavdelning eller vår operationsförberedelseenhet.  Du som ska opereras på dagkirurgen går direkt till den dagkirurgiska operationsavdelningen.

Efter operationen tar vi hand om dig på den postoperativa avdelningen