Välkommen till pre- och postoperativa avdelningen

Dr Emma Pontén
På vår uppvakningsavdelning får du som patient ligga och vakna till ordentligt efter operationen innan det är dags att åka tillbaka till vårdavdelningen.

Du kan också komma till oss från Centralintensiven, om du behöver övervakning ytterligare en tid, innan du återvänder till vårdavdelningen. Du är i centrum och vårt mål är din säkerhet och ditt välbefinnande. Vi arbetar efter speciellt utformade rutiner för en så säker vård som möjligt.

Vi har plats för 18 patienter som får vara här från en timme upp till flera dygn, beroende på operation och behov av övervakning. Vår koordinator tar emot samtal om din närstående ringer till oss och vidarebefordrar samtalet till den sjuksköterska som har hand om dig.

Avdelningen har tyvärr inte möjlighet att ta emot patientbesök. Alla patienter ligger på en stor sal med draperier mellan varje säng. Utrymmet på salen är begränsat och medpatienterna behöver lugn och ro. I samråd med patientansvarig sjuksköterska kan undantag, i speciella fall, göras. Det kan till exempel gälla för närstående till barn och vid behov av tolk.

Vi gör allt för att ta hand om dig på ett bra sätt!