Tillsammans med verksamhetsområdena kirurgi, urologi och anestesin/IVA bildar vi avdelningen kirurgoperation. Vi befinner oss på två trappor i 70-huset som ligger centralt beläget inom Akademiska sjukhuset. På kirurgoperation bedrivs operationsvård dygnet runt, alla dagar om året. Under år 2015 utförde vi ca 4500 operationer.

Här bedrivs avancerad högteknologisk operationssjukvård inom:

Kärlkirurgi (hybridkirurgi)

Robotassisterad kirurgi (gynekologi, kolorektal, urologi)

Urologisk kirurgi

Esofagus-/ventrikelkirurgi

Kolorektalkirurgi

Lever-/galla-/pankreaskirurgi

Transplantationskirurgi

Akut traumakirurgi

Till oss kommer du på operationsdagen, vanligtvis  via en vårdavdelning eller operationsförberedelseenheten 70F2.

Vårt uppdrag är att förbereda dig inför samt övervaka dig under operationen. Vi ger dig narkos eller annan form av bedövning och assisterar kirurgen vid operationen. Vi är väl förberedda och arbetar efter speciellt utformade rutiner för en så säker vård som möjligt. Du är i centrum och vårt mål är din säkerhet och ditt välbefinnande.

Vi är tillsammans cirka 80 medarbetare som arbetar på kirurgoperation. Här finns en bred kunskap och mångårig erfarenhet bland personalen. Arbetsgruppen består av undersköterskor, operationstekniker och sjuksköterskor. Alla sjuksköterskor har specialistutbildning inom operation- och /eller anestesisjukvård.