Operationsavdelningar

Vår verksamhet består av högkvalitativ sjukvård, där vi med hjälp av moderna operations- och anestesimetoder botar eller lindrar patienters sjukdomar.

Verksamheten har inom många områden inslag av spetsteknologi. Detta innefattar både planerade, dagkirurgiska och akuta operationer som ställer höga krav på personalens kunnande och flexibilitet.

Större delen av den planerade verksamheten äger rum under dagtid måndag till fredag, övrig tid pågår akut verksamhet.

Några av våra riksomfattande specialiteter är:

  • Scoliosoperationer
  • Bäckenfrakturer
  • Endokrin kirurgi
  • Njurtransplantationer
  • Pancreastransplantationer
  • Peritonealcarcinos
  • Överviktskirurgi