Ledningsansvariga

Fredik Lennmyr

Fredrik Lennmyr
Verksamhetschef thoraxkirurgi och -anestesi, thoraxanestesiolog
018-611 30 99

Axel Dimberg

Axel Dimberg
Medicinskt ledningsansvarig (MLA) och
studierektor thoraxkirurgi, thoraxkirurg
018-611 17 11

Arne Tenling

Arne Tenling
Medicinskt ledningsansvarig (MLA) thoraxanestesi, thoraxanestesiolog
018-611 40 48

Rickard Lindblom

Rickard Lindblom (Läkare thoraxkirurgi)
Medicinskt ledningsansvarig (MLA) thoraxkirurgi
018-611 18 14

 Vilyam Melki

Vilyam Melki
Sektionschef thoraxkirurgi
018-611 0000 (vx)

Joana Frey

Joana Frey
Sektionschef thoraxanestesi, thoraxanestesiolog
018-617 04 45

Marie Hellbom

Marie Hellbom
Avdelningschef thoraxintensivvårdsavdelning 50 B1, intensivvårdssköterska
018--611 40 09

 

Maria Holwaster

Maria Holwaster
Avdelningschef thoraxkirurgavdelning 50 B2/D2, sjuksköterska
018-611 40 82

Violetta Månsson

Violetta Månsson
Avdelningschef thoraxoperation, operationssjuksköterska
018-617 13 28