VAD-mottagning (hjärtpumpsmottagning)

VAD = Ventricular Assist Device = hjärtpump

VAD-mottagning vad är det?

Du som har en hjärtpump för långvarigt bruk kommer att besöka vår VAD-mottagning regelbundet. För att pumpen ska fungera på bästa sätt och för att du ska må så bra som möjligt är regelbundna kontrollera viktiga. Vid besöket får du alltid träffa VAD-koordinator (intensivvårdssjuksköterska), thoraxkirurg och kardiolog. Med jämna mellanrum får du träffa sjukgymnast och vid behov psykolog, dietist och kurator.

Vi har i förväg bokat dina undersökningar, provtagningar, kontroller och ev. andra konsultbesök, så att din dag här hos oss ska flyta på så bra som möjligt utan långa väntetider. Hur ofta du behöver komma är individuellt. Ibland kan det vara nödvändigt med besök varje vecka och ibland räcker det mer sällan. Besöket pågår större delen av dagen. Ibland vill vi att du stannar kvar på vårdavdelningen över natten för eventuell kompletterande kontroller, undersökningar, behandling eller övervakning.

Sjuksköterska Karin lyssnar på Stinas hjärtpump
 
Vad händer på mottagningen?

Du börjar med att träffa VAD-koordinator som alltid genomför nedanstående.

 • Blodtryckskontroll
 • Blodprovstagning
 • EKG
 • Mätning av syrgashalt i
  blodet med fingerklämma
 • Kontroll av hjärtpumpens
  flöde oss dess värden
 • Visuell besiktning av
  hjärtpumpsutrustningen
 • Omläggning och inspektion
  av drivkabelns ingångshål.
  Odlingsprov tas vid behov
  (minst var tredje månad)                  

Karin kontrollerar det tekniska

 Sjuksköterska Pär lägger om runt Lennarst kabel

Vid behov genomförs också:

 • Ultraljudundersökning av hjärtat (EKO)
 • Lungröntgen

Tidig eftermiddag, har vi en rond, då läkarna går igenom provsvar och de genomförda undersökningarna. Du får därefter träffa någon av våra läkare som är ansvarig för hjärtpumpsmottagningen.

På mottagningen har du även möjlighet att träffa:

 • Psykolog
 • Dietist
 • Kurator

 

Du får träffa sjukgymnast med jämna mellanrum. Då får du bl a:

 • Göra ett gångtest på ca 6 min för att kontrollera din kondition
 • Fylla i två frågeformulär, SF 36 (= Short Form, 36 frågor) där du får bedöma din livskvalitet och Ipaq (= International Physical Activity Prevalence Studio) där du får beskriva hur fysiskt aktiv du är i din vardag
 • Vid behov hjälp med att utforma ett träningsprogram
 • Vid behov hjälp med att få kontakt med sjukgymnast på din hemort.

 

Välkommen till oss!