Vi som arbetar här


Sjukhuskyrkans i Sverige officiella logga


Från vänster: Torbjörn Semb, sjukhusdiakon; Ingemar Rundström, sjukhuspastor; Hanna Wejryd, sjukhuspräst; Sven Sundin, sjukhuspräst; Tove Gullstrand, sjukhusdiakon; Kerstin Dillmar, sjukhuspräst; Gudrun Rosén, sjukhuspräst; Ingemar Hällqvist, sjukhusdiakon.