Andra kyrkor och religioner

Sjukhuskyrkan är en ekumenisk, allmänkyrklig plats där alla är välkomna. Vi förmedlar kontakt med företrädare för olika kristna traditioner och olika religioner.

För att komma i kontakt med ytterligare kyrkor och religioner, kontakta Sjukhuskyrkan, tel. 018-611 34 90.

Muslimsk koordinatör

Sebastian Abdul-Salaam Blasco
073-991 85 79

Läs mer om muslimsk koordinatör på sjukhus
På sidan kan du läsa och ladda ned skriften "Din muslimska patient". Skriften finns även att hämta på Sjukhuskyrkans expedition.

Buddhistisk koordinator
Trudy Fredriksson
076-205 27 09