Andra kyrkor och religioner

Sjukhuskyrkan är en ekumenisk, allmänkyrklig plats där alla är välkomna. Vi förmedlar kontakt med företrädare för olika kristna traditioner och olika religioner.

För att komma i kontakt med ytterligare kyrkor och religioner, kontakta Sjukhuskyrkan, tel. 018-611 34 90.

Muslimsk koordinator

Sebastian Abdul-Salaam Blasco
073-991 85 79

Muslimsk sjukhuskoordinator webbplats

Buddhistisk koordinator
Trudy Fredriksson
076-205 27 09