Välkommen att fira gudstjänstVarje torsdag 11.15 firar vi nattvardsgudstjänst/mässa  i Andrum, ingång 85.

För enskild andakt eller sjukkommunion kontakta oss på
018-611 34 90 eller via sjukhusets växel.