Välkommen till Sjukhuskyrkan


Att komma till sjukhuset kan väcka många frågor och tankar. Sjukhuskyrkan finns till för patienter, anhöriga och personal. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

Sjukhuskyrkan har kunskap och erfarenhet av att möta människor i olika livsskeden. Sjukhuskyrkan vill medverka till en helhetssyn på människan. Varje människa har fysiska, psykiska, sociala och existentiella eller andliga behov. Sjukhuskyrkans uppgift är framförallt att fånga upp de andliga och existentiella behoven. Läs om vad vi erbjuder.

Våra tjänster är avgiftsfria. Sjukhuskyrkan är ett ekumeniskt samarbete mellan frikyrkor och Svenska Kyrkan.Aktuellt


Sjukhuskyrkan erbjuder, tillsammans med Svenska kyrkan i Uppsala, Zebragrupper - stödgrupper för barn och unga i sorg som förlorat en förälder eller syskon. Läs mer

Varje torsdag 11.15 firar vi nattvardsgudstjänst/mässa  i Andrum, ingång 85.


Besök gärna vårt nyrenoverande Andrum i ingång 85
om du behöver ett rum för stillhet.