Välkommen till Sjukhuskyrkan


Att komma till sjukhuset kan väcka många frågor och tankar. Sjukhuskyrkan finns till för patienter, anhöriga och personal. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

Sjukhuskyrkan har kunskap och erfarenhet av att möta människor i olika livsskeden. Sjukhuskyrkan vill medverka till en helhetssyn på människan. Varje människa har fysiska, psykiska, sociala och existentiella eller andliga behov. Sjukhuskyrkans uppgift är framförallt att fånga upp de andliga och existentiella behoven. Läs om vad vi erbjuder.

Våra tjänster är avgiftsfria. Sjukhuskyrkan är ett ekumeniskt samarbete mellan frikyrkor och Svenska Kyrkan.

 Sorgegrupp för barn och unga

 

 

Sjukhuskyrkan erbjuder, tillsammans med Svenska kyrkan i Uppsala, Zebragrupper - stödgrupper för barn och unga i sorg som förlorat en förälder eller syskon. Läs mer

 Varje torsdag 11.15 firar vi nattvardsgudstjänst/mässa  i Andrum, ingång 85.