Forskning vid Reumatologkliniken i Uppsala

 välkommen

Klinikens forskning syftar till att klarlägga orsakerna till varför kroppens immunsystem angriper den egna vävnaden och bakgrunden till de organskador och komplikationer som ses vid flera reumatiska sjukdomar. Våra forskningsfält innefattar studier av immunsystemets reglering, den genetiska bakgrunden till systemisk lupus erythematosus (SLE) och primärt Sjögrens syndrom samt det nationella autolymfom projektet. Vi samarbetar med de flesta reumatologklinikerna i landet och har internationella samarbeten med många kollegor både i USA och Europa. Vår forskning stöds bland annat av Reumatikerförbundet, Vetenskapsrådet, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Cancerfonden, Söderbergs stiftelse, Gustav Den V:s 80-års fond och AstraZeneca. Dessutom bedriver vi flera kliniska prövningar av nya läkemedel vid reumatisk sjukdom. Några av våra projekt beskrivs här nedan.

 
Klicka här för mer omfattande information

 Rudbecklab