Reumatolog- och hudavdelningen 30 B1

läkarmöte

På avdelningen vårdas patienter i behov av inneliggande vård på grund av sjukdomens allvarliga uttryck eller patientens stora omvårdnadsbehov. Här vårdas även patienter med njur och mag-tarm sjukdomar. Avdelningen har 10 vårdplatser gemensamma för reumatologen och hudsektionen.

Här görs utredningar av oklara inflammatoriska tillstånd. Nya behandlingar inleds och uppföljningar av insatta terapier sker. Det finns en stor erfarenhet av att utreda patienter med mer ovanliga sjukdomstillstånd. Cirka 1/3 av patienterna som är inskrivna på avdelningen kommer från andra landsting i vår region.

Blodprovstagningar sker oftast på morgonen medan planerade undersökningar som exempelvis röntgen sker vid olika tidpunkter under dagen. Ronder sker dagligen på förmiddagarna. Vi har ett nära samarbete med andra specialister inom exempelvis njurmedicin, lungmedicin och hjärtkärlsjukdomar då inflammatoriska reumatiska sjukdomar många gånger kan drabba flera organ.

På avdelningen arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och en avdelningssekreterare. Eftersom Akademiska sjukhuset är ett universitetssjukhus är studerande av olika kategorier också ett vanligt inslag i vården.