Välkommen till Reproduktionscentrum - Akademiska sjukhuset

Välkommen till reproduktionscentrum
Välkommen till reproduktionscentrumVälkommen till reproduktionscentrum

Reproduktionscentrum på Akademiska sjukhuset har ett stort utbud av olika typer av assisterad befruktning (ART). Vi utför komplexa utredningar och avancerade behandlingar av ofrivillig barnlöshet hos både män och kvinnor.

Vi har flera års erfarenhet av arbete med barnlösa patienter. Vi månar om att du som patient ska få ett personligt bemötande i en avspänd och stressfri atmosfär och att du ska känna dig delaktig i utredning och behandling.


Om reproduktionscentrum

Nyheter och aktuella händelser

 

DonatorerDonatorer

Det finns en grupp kvinnor och män som inte har tillräckligt med ägg eller spermier för att kunna ge dem ett barn. Genom behandling med donerade ägg eller spermier kan vi hjälpa även dessa par och vi är beroende av våra högt uppskattade frivilliga donatorer.

Läs mer om vad det innebär att bli spermie- eller äggdonator:

Spermiedonator

Äggdonator 

Så går det till hos oss