Psykiatri på Akademiska sjukhuset

Verksamhetsområde psykiatri tillhandahåller nu konsultstöd till primärvården för såväl specialistpsykiatriska och neuropsykiatriska frågeställningar
Missivbrev PV

Uppdrag gällande utredning av neuropsykiatriskfunktionsnedsättning


Här kan du se en film som visar delar av verksamheten vid psykiatrin i Uppsala, tre år efter inflyttningen i Psykiatrins hus.

 


Se filmen om framtidens psykiatri - utvecklingen och huset:

 


Om psykiatri på Akademiska sjukhuset

Det är vanligt med psykisk ohälsa. Mer än var fjärde person drabbas någon gång i livet av besvär som gör att man behöver hjälp. Oftast räcker det stöd man kan få från personer i sin närhet. Men ibland behövs professionell hjälp. För många är primärvården rätt instans att vända sig till. För personer med svåra psykiska besvär och sjukdomar finns den specialiserade psykiatrin på Akademiska sjukhuset att tillgå.

  • Barn och ungas psykiska hälsa

    Barn och ungas psykiska hälsa

    Var vänder man sig när ett barn eller en ungdom behöver hjälp?

    www.sagauppsalalan.se