Psykiatri på Akademiska sjukhuset


Välkommen till psykiatriveckan 7-10 november 


För dig som är remittent

Uppdrag gällande utredning av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning


Barn- och ungdomspsykiatrin i Enköping och Tierp/Östhammar
BUP:s yttermottagningar i Enköping och Tierp/Östhammar har sedan lång tid haft rekryteringsproblem. Det saknas både läkare, sjuksköterskor och psykologer. Under hösten och våren har situationen förvärrats. Följande görs just nu:

  • Båda mottagningarna hålls hjälpligt öppna fram till semesterstängningen, tom vecka 25.
  • Under sommarveckorna 26-33 förläggs all BUP-verksamhet till Uppsala för hela länets patienter.

Läs mer om de åtgärder som vidtas nu och under hösten 2016. 


Här kan du se en film som visar delar av verksamheten vid psykiatrin i Uppsala, tre år efter inflyttningen i Psykiatrins hus.


Se filmen om framtidens psykiatri - utvecklingen och huset:

 


Om psykiatri på Akademiska sjukhuset

Det är vanligt med psykisk ohälsa. Mer än var fjärde person drabbas någon gång i livet av besvär som gör att man behöver hjälp. Oftast räcker det stöd man kan få från personer i sin närhet. Men ibland behövs professionell hjälp. För många är primärvården rätt instans att vända sig till. För personer med svåra psykiska besvär och sjukdomar finns den specialiserade psykiatrin på Akademiska sjukhuset att tillgå.

  • Barn och ungas psykiska hälsa

    Barn och ungas psykiska hälsa

    Var vänder man sig när ett barn/ungdom behöver hjälp?

    www.sagauppsalalan.se