ST plastikkirurgi

Den plastikkirurgiska verksamheten vid Akademiska sjukhuset är högspecialiserad och närmare 50 % av patienterna remitteras från regionen. ST-utbildning i plastikkirurgi vid Akademiska innebär rotationer inom verksamhetens ämnesområden: allmän plastikkirurgi, kraniofaciell kirurgi, mikrokirurgi och brännskadevård. 

Kliniken är relativt liten med omkring 15 specialister och har samtidigt en stor kirurgisk verksamhet som innefattar i stort sett alla områden inom rekonstruktiv plastikkirurgi.

Forskning och utveckling är en viktig del i vår verksamhet och som ST-läkare bidrar man till FoU på olika sätt och engagemang under utbildningen.

Utbildningsmomenten är många under en vecka – i form av schemalagda ST-undervisningar men också "Journal clubs" inom respektive område, undervisningsmottagningar, kirurgisk handledning, inbjudna föreläsare eller interna fallpresentationer. 

Kliniken har ett utarbetat PAL/team-system där du som ST-läkare är en viktig medlem. Vi lägger stor vikt vid din personliga utveckling för att bli en självständig kirurg och en god medarbetare.