Käkortopedi - tandreglering

Käkortopedi är den del av tandregleringen som behandlar och utför utredning och behandling av komplicerade käk-och ansiktsdefekter, framför allt barn med Läpp-Käk-Gom avvikelser. Vi följer även upp och behandlar barn födda med andra kraniofaciala missbildningar. Vi har behandlat dessa tillstånd och har bedrivit rikssjukvård för kraniofacial kirurgi sedan 2012 (enligt Socialstyrelsen tidigare definition).

Vi behandlar även vuxna med käkavvikelser, t ex underbett, överbett och öppetbett. Vi som arbetar på enheten är två käkortopeder, en ortodontiassistent och en tandssköterska.

Vi arbetar även med:

Hänvisningspil läpp-, käk- och gomspalt

Hänvisningspil käkställningsfel och andra missbildningar i käkområdet och ansiktet

Hänvisningspil förvärvade defekter på grund av sjukdom (reumatoida besvär, avvikande tillväxt)

Hänvisningspil snarkning/sömnapnésyndrom