Mottagningar

På mottagningen bedrivs högspecialiserad vård för Uppsala läns invånare, patienter från vår sjukvårdsregion, övriga Sverige och utlandet.

Det är framför allt rekonstruktiv plastikkirurgi som utförs. Det innebär att återskapa patientens funktionalitet och utseende efter tumörsjukdom, svåra kroppskador eller missbildningar.

Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare arbetar i team för bedömning, planering inför operation, vid uppföljning efter operation och behandling. Vårt fokus är att vården ska vara av hög kvalitet med respekt och trygghet för dig som patient.

Du behöver remiss om du kommer från Örebro läns landsting, Landstinget Dalarna, Jämtlands läns landsting och Västerbottens läns landsting. Alla mottagningsbesök är tidsbeställda.

Till mottagningen hör även:

  •  Operationsplanering 
  •  Inskrivning inför operation
  •  LKG-sjuksköterska (specialistsjuksköterska för barn med Läpp-Käk-Gomspalt)
  •  Kranio-sjuksköterska (specialistsjuksköterska för barn med skallmissbildning)