Facialis pares (ansiktsförlamning)


Teamet som behandlar Facialis pares. Från vänster:
David Jensson, plastikkirurg och doktorand; Camilla Ekwall, sjukgymnast; Andres Rodriguez, plastikkirurg; Lars Jonsson, öron-näsa-halsläkare; Åsa Wiberg, kontaktsjuksköterska.

Nerverna i ansiktet kontrollerar våra ansiktsuttryck så att vi till exempel kan le, blinka och röra ögonbrynen. Dessa funktioner har inte bara betydelse för våra ansiktsuttryck och vår kommunikation, utan påverkar även vår förmåga att äta, prata och sluta ögonen.

För patienter som lider av ansiktsförlamning kan förlusten av någon eller alla dessa funktioner påverka livskvaliteten. Dessa patienter besväras till exempel av dregling, oförmåga att sluta ett eller båda ögonen och förändrat utseende. Tillståndet kan inte bara påverka ansiktets funktionalitet men kan också allvarligt påverka självförtroendet.

Skador på ansiktets nerver kan vara medfödda eller förvärvade. Medfödda ansiktsförlamningar kan påverka en eller båda sidorna av ansiktet. Förvärvade ansiktsförlamningar uppstår på grund av trauma, inflammation, infektion eller efter tumöroperation i huvud-halsområdet. Även om det finns tillstånd där ansiktsförlamningen går tillbaka med tiden och funktionen gradvis återkommer, så är kirurgi ofta nödvändigt för att återställa ansiktsfunktionen. Kirurgins primära mål är att återskapa symmetri vid leende samt möjliggöra slutning av ögonlocken för att skydda ögat.


Rekonstruktion vid ansiktsförlamning

Illustration på rekonstruktion vid ansiktsförlamning

Vid Akademiska sjukhuset behandlas alla typer av ansiktsförlamningar inkluderande medfödda, förvärvade, tillstånd efter tumöroperation och vid Moebius syndrom. Behandlingen anpassas efter patienten genom att använda olika rekonstruktionsmetoder såsom:

  • Nervrekonstruktion: nervsuturering, nervtransplantation och nervtransferering.
  • Dynamisk ansiktsrekonstruktion: fri vävnadsförflyttning (gracilis-muskeln flyttas som funktionell enhet), förlängning av temporalismuskeln.
  • Ögonslutning: överföring av temporalismuskel, guldviktsimplantat.
  • Operationer med statiska resultat: transplantation av fascia-lata, endoskopiskt ansiktslyft.
  • Kompletterande behandlingar: kantopexi, tarsorafi, Botoxinjektion, fettransplantation.