• Bild 1
  • Bild 2
  • Bild 3
  • Bild 4

International Fellowship Program in Microsurgery

Mikrokirurgi/avancerad lambåkirurgi
Det mikrokirurgiska teamet vid Akademiska sjukhuset behandlar defekter som uppkommit sekundärt till cancerkirurgi, trauma, infektioner eller missbildningar genom så kallad mikrokirurgisk teknik.
Mikrokirurgisk teknik innebär att man flyttar vävnad från en del av kroppen till en annan inkluderande dess kärlförsörjning, som ofta är kärl med ett par mm diameter. Dessa sys sedan samman med nya mottagarkärl vid platsen för rekonstruktion med hjälp av mikroskop, varav namnet ”mikrokirurgisk teknik”.

INTERNATIONAL FELLOWSHIP PROGRAM IN MICROSURGERY
See details in each box below