Mikrokirurgi/avancerad lambåkirurgi

Det mikrokirurgiska teamet vid Akademiska sjukhuset behandlar defekter som uppkommit sekundärt till cancerkirurgi, trauma, infektioner eller missbildningar genom så kallad mikrokirurgisk teknik.

Mikrokirurgisk teknik innebär att man flyttar vävnad från en del av kroppen till en annan inkluderande dess kärlförsörjning, som ofta är kärl med ett par mm diameter. Dessa sys sedan samman med nya mottagarkärl vid platsen för rekonstruktion med hjälp av mikroskop, varav namnet ”mikrokirurgisk teknik”.

Med denna teknik kan stora och komplexa vävnadsdefekter rekonstrueras. Vävnad tas från olika ställen på kroppen beroende på vad som behövs för rekonstruktionen och de patientspecifika förutsättningarna. Vävnaden som förflyttas kan bestå av hud, fascia, fett, muskel och/eller ben. Vävnad som förflyttas kallas lambå.