Rikssjukvård av svåra brännskador

I december 2015 fick vi förnyat förtroende att bedriva rikssjukvård även under tillståndsperiod 2. Detta tillstånd gäller från 1 juli 2016 till 31 december 2021.

Reglerna anger att patienter som uppfyller vissa krav skall vårdas på speciell enhet för rikssjukvård, vilka är:

Akademiska sjukhusets logotyp

 

Brännskadecentrum
Akademiska sjukhuset Uppsala
Tel: 018- 611 04 60
Fax: 018-55 39 19
Händelsepil Skriv till oss

Region Östergötlands logotyp

 

Hand- och plastik-kirurgisk klinik med brännskadeavdelning
Universitetssjukhuset i Linköping
Tel: 010-103 11 54
Fax: 010-103 37 05

Hänvisningspil Vilka patienter skall remitteras?