• Bild 4

Välkommen till brännskadecentrums mottagning

Vi är en specialistmottagning på Akademiska sjukhuset och en del av brännskadecentrum som behandlar patienter från hela Sverige. Vi är en av två enheter som bedriver rikssjukvård för brännskador i Sverige. Här omhändertar vi patienter i alla åldrar som har drabbats av brännskador med varierande allvarlighetsgrad.