Välkommen till brännskadecentrums avdelning

Vid en svår brännskada är det viktigt att patienten får professionell och lättillgänglig vård så fort som möjligt. Akademiskas specialister i brännskadevård vägleder akutmottagningar i hela landet dygnet runt.

Den person som har fått en svår brännskada behöver snabbt få intensivvård för att minimera skadorna. Akademiskas intensivvårdshelikopter är snabbt på plats och kan hämta den skadade, oavsett var i Norden olyckan skett. Intensivvård kan ges redan i helikoptern och detta säkerställer att alla skadade kan ges en vård på lika villkor oavsett var man bor i landet. 

Vi arbetar i team kring varje patient för att kunna ge en vård av hög kvalitet. Teamets medarbetare är välutbildade och för oss är det viktigt att vården präglas av skicklighet, ödmjukhet och långsiktighet. Efter den akuta intensivvården med rätt kirurgi i rätt tid, är rehabilitering viktig. Målsättningen med vår vård är att varje patient ska kunna återgå till ett så normalt liv som överhuvudtaget är möjligt.