Allmän plastikkirurgi

Diagnoser och behandlingar som inte har en tydlig koppling till något av de övriga områdena inom plastikkirurgi har vi samlat under namnet Allmän plastikkirurgi. Där ingår:

Länkpil Bröstreduktion
Länkpil Bukplastik
Länkpil Könsdysfori