Sektioner

För att kunna vara på en internationell toppnivå på det medicinska området, ge en god omvårdnad och samtidigt vara kostnadseffektiva har verksamheten indelats i följande sektioner:


Förutom högspecialiserad sjukvård och bassjukvård bedriver vi forskning, utveckling och undervisning.