För dig som är remittent

Våra konsultfunktioner kan nås via sjukhusets
växel tfn 018-611 00 00.

  • Stora T - traumakonsult främst riks-regionfrågeställningar (kontorstid)
  • Lilla T - traumakonsult internt på sjukhuset remissfrågeställningar (kontorstid)
  • Stora P - ledproteser främst riks-regionfrågeställningar (kontorstid)
  • Ortopedbakjour (utanför kontorstid)
  • Ryggjour
  • Barnortopedjour
  • Handkirurgjour