Om verksamheten

Öron, näsa och halskliniken består av ett antal mottagningar och avdelningar:
Hörsel- och balansmottagningen
Otokirurgimottagningen
Hänvisningspil Presentation av verksamheten


Öron-näs-halsmottagning
Öron, näsa och halskirurgavdelningen 85F
Dagkirurgisk avdelning 79E

I verksamheten ingår också ett antal sektioner och team:
Luftvägssektionen
Rinologi- och öppenvårdssektionen
Teamet för hörselimplantat
Tinnitus- och ljudkänslighetsmottagningen
Tumörsektionen