Välkommen till otokirurgimottagningen

På otokirurgimottagningen utreds och behandlas patienter som behöver avancerad rekonstruktiv mellanörekirurgi och tillsammans med neurokirurger utförs även avancerad skallbaskirurgi.

Vi utför all tänkbar temporalbenskirurgi till exempel cholesteatom, radikalhålerekonstruktioner, otoskleros, cochleaimplantat, öronmissbildning/atresi- och tumörkirurgi.
Vi erbjuder våra patienter och remittenter en hög omvårdnadskvalitet med korta väntetider, god tillgänglighet och kontinuitet.

Enheten bedriver en av landets största öronkirurgiska verksamheter och utför 450-500 öronoperationer samt cirka 3 000 mottagningsbesök per år. Tillsammans med neurokirurgen görs cirka 40-50 skallbasingrepp per år, företrädesvis operationer av acustiucneurinom och meningeom. Ett flertal hjärnstamsimplantat har inopererats. Patienter för skallbaskirurgi remitteras hit från stora delar av Sverige men även från Island och Norge.

En annan hörnpelare är forskning och utbildning. Vi erbjuder trainee-tjänster för hela Skandinavien, där intresserade kollegor får komma för utbildning under kortare eller längre tid. Den internationellt kände inneröreforskaren professor Helge Rask-Andersen är kliniskt verksam vid otokirurgiska sektionen. Detta ger verksamheten utomordentliga möjligheter till både teoretisk och klinisk forskning.