Tinnitus, ljudkänslighet och behandling

Har du besvär av tinnitus och ljudkänslighet (hyperakusis)? Välkommen till vår mottagning.

Till vår mottagning på Akademiska sjukhuset kommer personer från hela landet som har besvärande tinnitus och/eller ljudkänslighet (hyperakusi). Sedan mitten av 1980-talet har vi framgångsrikt bedrivit behandlingar för dessa problem. Förutom våra behandlingsprogram utreder, forskar samt informerar vi om tinnitus och ljudkänslighet.

Behandlingsprogram
Våra beteendemedicinska behandlingsprogram bygger på en modern form av psykologi – kognitiv beteendeterapi (KBT) – som har ett vetenskapligt stöd vid besvärande tinnitus samt ljudkänslighet. För mer information om våra behandlingar klicka på underrubrikerna i vänstermenyn.


Sök vård hos oss

Remiss
För att komma till oss behöver man en remiss. För mer information om hur du går tillväga hittar du under underrubriken ”Hur du kommer hit”.

Telefonnummer
Det går också bra att ringa till vår mottagning om du har frågor angående detta. Vi har en telefonsvarare där du kan lämna namn och telefonnummer så ringer vi upp dig inom en till tre arbetsdagar. Telefonnummer hittar du under "Kontaktuppgifter".