För dig som är remittent

Remiss till öron, näsa och halskliniken skickas till:

Öron-näs-halsmottagning
Akademiska sjukhuset
Ingång 78/79
751 85 Uppsala