För dig som är patient

Sedan flera år har en ögonläkare och en öronläkare från Akademiska sjukhuset bedrivit mottagning vid Tierps vårdcentrum några dagar i veckan. Verksamheten, som drivits på konsultbasis, flyttades den 30 mars 2015 till Akademiska sjukhuset. Observera att Hörcentralens audionommottagning och Syncentralens mottagning vid Tierps vårdcentrum inte berörs av flytten. 

Berörda patienter kommer att informeras via brev om förändringen. Patienterna kommer att kunna träffa samma specialister och erbjudas samma service inom befintlig verksamhet på Akademiska sjukhuset med högre tillgänglighet/bemanning.

Bakgrunden till flytten är att Primärvården, i och med det nya vårdavtalet för 2015, inte längre har i uppdrag att bedriva specialistmottagningar utan ska fokusera på första linjens vård/primärvård. Akademiska sjukhuset, å sin sida, har inte ansökt om att bedriva specialistsjukvård i en filial via vårdval inom berörda områden. Uppdraget i Tierp har setts som ett konsultuppdrag, inte en satellitverksamhet/filial.

Öron-näs-hals består av fyra mottagningar
Händelsepil Hörsel-och balansmottagningen
Händelsepil Teamet för hörselimplantat
Händelsepil
 Tinnitus-och ljudkänslighetsmottagningen
Händelsepil Otokirurgiskmottagning
Händelsepil Öron- näs- och halsmottagningen