Arbeta hos oss

Är du intresserad av att arbeta hos oss som sjuksköterska eller undersköterska kan du kontakta:
Personalsekreterare
Maria Helen Vidén
018 – 611 22 66

ÖNH-mottagningen, Dagkirurg 79 E, Otokirurg mottagning och op:
Avd chef Helen Orest
018 – 611 52 70

Vårdavdelning 65A1
Avd chef Karin Andersson
018 – 611 37 96

ÖNH- och plastikoperation
Avd chef Liza Nordström Partanen
018 – 611 54 49

Är du intresserad av att arbeta hos oss som medicinsk sekreterare kan du kontakta:
Enheteschef Kirsi Berming, Vårdadministrativ service
018 – 611 13 96

 
Är du intresserad av att arbeta hos oss som läkare kan du kontakta:
Verksamhetschef Manochehr Amani
018 – 611 00 00

Är du intresserad av att arbeta hos oss som audionom kan du kontakta:
Avd chef Åsa Sahlberg
018 – 611 53 11