Öron, näsa och hals

 

Vi diagnostiserar och behandlar barn och vuxna med sjukdomar i Öron-Näs och Hals-området. Vi är Region-och Universitetsklinik och erbjuder både basal och högspecialiserad vård.

Våra patienter kommer från Uppsala län, Uppsala-Örebro-Regionen, hela landet och i vissa förekommande fall även från Norge och Island.

Vi har ett mycket brett samarbete med andra discipliner på Akademiska Sjukhuset. Exempel på detta multidisciplinära samarbete är behandling av acusticustumörer, hjärnstamsimplantat samt tumörer i hela ÖNH-området.

Inom kliniken bedrivs avancerad forskning företrädesvis inom innerörat och tumörer.

ÖNH-dagarna i Uppsala 27 – 29 augusti 2014.
Uppsala-Örebroregionen ordnar tillsammans med FÖNH (Specialistföreningen för Öron-, Näs- och Halssjuksköterskor) och Svenska förening för Otorhinolaryngologi, Huvud och Halskirurgi, ÖNH-dagarna i Uppsala 27 – 29 augusti 2014 vid UKK. Årets huvudtema är ÖNH i samarbete med andra specialiteter.