Välkommen till öron, näsa och hals

Specialistmottagningar i Tierp flyttar till Akademiska sjukhuset.

Sedan flera år har en ögonläkare och en öronläkare från Akademiska sjukhuset bedrivit mottagning vid Tierps vårdcentrum några dagar i veckan. Verksamheten, som drivits på konsultbasis, flyttas den 30 mars till Akademiska sjukhuset.

Berörda patienter kommer att informeras via brev om förändringen. Patienterna kommer att kunna träffa samma specialister och erbjudas samma service inom befintlig verksamhet på Akademiska sjukhuset med högre tillgänglighet/bemanning.

Bakgrunden till flytten är att primärvården, i och med det nya vårdavtalet för 2015, inte längre har i uppdrag att bedriva specialistmottagningar utan ska fokusera på första linjens vård/primärvård. Akademiska sjukhuset, å sin sida, har inte ansökt om att bedriva specialistsjukvård i en filial via vårdval inom berörda områden. Uppdraget i Tierp har setts som ett konsultuppdrag, inte en satellitverksamhet/filial.

Observera att Hörcentralens audionommottagning och Syncentralens mottagning vid Tierps vårdcentrum inte berörs av flytten. 

Vi diagnostiserar och behandlar barn och vuxna med sjukdomar i öron-, näs- och halsområdet
(ÖNH-området). Vi är Region- och Universitetsklinik och erbjuder både basal och högspecialiserad vård.

Våra patienter kommer från Uppsala län, Uppsala och Örebro regionen, hela landet och i vissa förekommande fall även från Norge och Island.

Vi har ett mycket brett samarbete med andra discipliner på Akademiska Sjukhuset. Exempel på detta multidisciplinära samarbete är behandling av acusticustumörer, hjärnstamsimplantat samt tumörer i hela ÖNH-området.

Inom kliniken bedrivs avancerad forskning företrädesvis inom innerörat och tumörer.