Onkologi

Skriv ut

 

Verksamhetsområde onkologi utreder och behandlar olika tumörsjukdomar på remiss från andra kliniker och sjukhus. Vi erbjuder flera olika typer strålbehandling, cellgifter, antikroppar och andra läkemedel. De flesta behandlingarna sker utan att patienten behöver läggas in, men det finns vårdavdelningsplatser för den som behöver.

Vid kliniken bedrivs utbildning av flera olika yrkesgrupper och forskning om tumörsjukdomar och nya behandlingar.

På onkologiska kliniken finns:

  • Onkologmottagning, dit patienten kommer för utredning och uppföljning
  • Onkologisk dagvårdsavdelning (ODA), där behandling med cellgifter, antikroppar och andra läkemedel ges
  • Vårdavdelningar  78B och 78C samt hospice — där patienten pga sin sjukdom eller behandling vårdas inneliggande
  • Strålbehandlingsavdelning, där olika typer av strålbehandling ges
  • PICC-linemottagning, där kärlkatetrar läggs in inför cellgiftsbehandling
  • Klinisk forsknings- och utvecklingsenhet (KFUE), som samordnar forskning och studier på kliniken
  • drop in RÅD & STÖD, där patienter och anhöriga kan träffa olika professioner utan tidsbokning Nyhet!
  • Sjukvårdsteam i samarbete med Uppsala kommun, som ger avancerad sjukvård i hemmet

 

 

Verksamhetschef

Daniel Brattström
Tfn 018-611 00 00