Onkologi

Onkologen utreder och behandlar olika tumörsjukdomar på remiss från andra kliniker och sjukhus. Vi erbjuder flera olika typer strålbehandling, cellgifter, antikroppar och andra läkemedel. Inom den palliativa vården erbjuder vi högkvalificerad vård och omvårdnad samt stöd till anhöriga.

Vi bedriver utbildning av flera olika yrkesgrupper och forskning om tumörsjukdomar och nya behandlingar.

Onkologen har två vårdavdelningar och tre öppenvårdsenheter med olika inriktning:
 Onkologavdelning 78 B
 Onkologavdelning 78 C
 Onkologmottagningen
 Onkologisk dagvårdsavdelning (ODA)
 Strålbehandlingsavdelningen