För dig som är remittent

Remiss till ögonkliniken skickas till följande adress:

Ögonmottagningen
Ingång, 70 bv
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala