Våra läkare

Verksamhetschef
Maria Lidén

Medicinskt ledningsansvarig/överläkare
Hans Furuland

Professor/överläkare
Bengt Fellström

Överläkare
Thomas Nilsson

Överläkare
Ulf Nisbeth

Avdelningsläkare
Anders Eriksson

Specialistläkare
Jan Melin

Specialistläkare
Inga Soveri

Specialistläkare
Eva Carlsson