Träningsenhet för dialys i hemmet

hemdialysbilder

På träningsenheten får personer som önskar sköta hela eller delar av sin bloddialysbehandling individuell träning av dialyssjuksköterska. Den egna motivationen att själv ta ansvar för sin behandling är det viktigaste kriteriet för att börja med dialys i hemmet.

Träning erbjuds personer som redan har någon form av dialys eller som ska påbörja dialysbehandling.

Fördelar med dialys i hemmet är bland annat:

  • Delaktighet - ansvar för sin egen behandling
  • Ökat välmående - möjlighet till tätare dialyser
  • Ökad livskvalitet - möjlighet att själv bestämma när dialysen ska utföras
  • Inga resor mellan hemmet och dialysmottagningen
  • Större möjlighet att fortsätta förvärvsarbeta