Påsdialys

PåsdialysmaskinPåsdialys (peritonealdialys, PD) är en del av hemdialysenheten och har för närvarande cirka 25 patienter.

Behandling sköter du själv i ditt hem men den kan också förekomma på sjukhem och vårdboenden och brukar då kallas assisterad peritonealdialys.
Kroppens bukhinna används som membran för att rena blodet från slaggämnen. Via en kateter som opereras in i bukhålan fyller man och tömmer buken fyra gånger per dag med cirka två liter vätska. På så vis renas blodet och överskott av vatten och salter försvinner.

På PD-mottagningen får du lära dig att klara av behandlingen på egen hand och man har alltid tillgång till personal att fråga om problem uppstår.